Verkkosivujen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme verkkosivustomme käyttäjiltä.

1. Rekisterin pitäjä

Sitiwood
Karjalantie 92
23800 LAITILA

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Asiakasrekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:
Simo Vainio, simo.vainio(at)sitiwood.fi

3. Rekisterin nimi

Sitiwood verkkosivut.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakasyhteydenpito.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteydenottolomakkeen tietosisältö määräytyy asiakkaan itse täyttämien tietojen pohjalta.

Tietoja voivat olla:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Viesti

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Saamme käyttäjän henkilötietoja käyttäjältä itseltään sivustolla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

9. Asiakkaan oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus sekä oikeus tulla unohdetuksi.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Jos tiedoissa on virheitä tai asiakas haluaa poistaa tietonsa rekisteristä, hän voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle asian korjaamista koskevan pyynnön.